wako.jpg
wako2.jpg
onewako
 

WAKO ESTONIA NEWS

OTHER:

Juhend sporditreeningute korraldamiseks 11.01.2021 - 17.01.2021а.

Juhend sporditreeningute korraldamiseks 11.01.2021 - 17.01.2021а.

 

Mujal Eestis 11. jaanuarist kehtivatele piirangutele tähtaega ei pandud, need kehtivad kuni Vabariigi Valitsus on otsustanud teisiti. Vabariigi Valitsus on lubanud iga kahe nädala tagant piirangud üle vaadata.

Olulisemad punktid:

  • Harjumaal ning Ida-Virumaal kehtivaid piiranguid ei muudetud, need kehtivad kuni 17. jaanuarini. Vabariigi Valitsus arutab Harjumaa ning Ida-Virumaa sporditegevuse jätkamise tingimusi järgmisel nädalal.

  • Mujal Eestis on lubatud sisetingimustes nii individuaaltreeningud kui ka rühmatreeningud. Rühma suurus on kuni 11 inimest, sealhulgas juhendaja.

  • Mujal Eestis on lubatud välistingimustes nii individuaaltreeningud kui ka rühmatreeningud. Rühma suurus on kuni 25 inimest, sealhulgas juhendaja.

  • Välistingimustes võivad edaspidi võistelda ja spordi- ja liikumisüritusel osaleda ka mitteproffessionaalid. Osalejate arv ühes rühmas on kuni 25 inimest ning kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.

Juhend sporditreeningute korraldamiseks

ugupeetud EKBF klubide esindajad!

 

Palun tutvuda uuete reeglitega sporditreeningute korraldamiseks. Uued piirangud kehtivad hetkel alates 14. detsembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021.

 

Sporditreeningud välitingimustes ja sisetingimustes alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a lubatud, kui: 

1) sisetingimustes on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga; 

2) välitingimustes on tagatud, et osalejate arv grupis on kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste gruppidega; 

3) sisetingimustes võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Välitingimustes toimub inimeste hajutamine; 

4) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik; 

5) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist; 

6) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. 

7) Ida- Virumaal ei ole sise- ja välitingimustes lubatud spordi- ja liikumisüritused alates 12. detsembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021. Välitingimustes on individuaalne treening lubatud, sisetingimustes treening lubatud ei ole. 

 

Alapunktid 1, 2, 3 ja 7 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, ning puudega isikute tegevustele.  

 

Rohkem infot saab leida Kultuurministeeriumi koduluehel:

https://www.kul.ee/et/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond

 

Hoidke ennast ja püsige terved!

 

Lugupidamisega / Best regards,

 

Andrei Majakov

EKBF Peasekretär / EKBF Secretary General

Juhend sporditreeningute korraldamiseks 5. detsembrist

Vabariigi Valitsuse 3. ja 4. detsembri 2020 otsustega muudeti COVID19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja piiranguid. Edastame uuendatud juhised võistluste ning sporditegevuse korraldamiseks.

Olulisemad muudatused on järgmised:

Spordi- ja liikumisürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.
Ida-Virumaal siseruumides toimuv huvitegevus, huviharidus, sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimine on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) On tagatud individuaaltegevus;

2) Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

3) Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik

4) Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;

5) Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt;

6) Spordivõistluse korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest.

 

Punktis nimetatud tingimusi ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel ning puudega isikute tegevustele.

 

NB! Tulenevalt raskenevast epidemioloogilisest olukorrast palume kriitiliselt hinnata võistlustegevuse ning kontaktsete grupitreeningute toimumise vajalikkust. Soovitame võimalusel need edasi lükata, et vähendada erinevate gruppide omavahelist kokkupuutumise riski ja seeläbi aidata kaasa viiruse leviku taandumisele.

Estonian Kickboxing Federation is pleased to inform that the 6th category has been extended to the following coaches: Dmitri Vorobjov, Rain Ruuder, Anton Brusin. The 5th category has been extended to Olesja Atamanova-Vorobjova.

The Federation is also welcoming new coaches who have been granted the 3rd category: Pamela Pavlovitch and Sergei Baranov.

Congratulation to all, warm welcome to new coaches and good luck and success in their career!

Pamela Pavlovitch.jpg
Sergei Baranov.jpg