KES JA KUIDAS VÕIB SAADA KIKKPOKSI TREENERIKS

Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.

TAOTLEMINSE TINGIMUSED

ABITREENER (EKR 3)

 • vanus vähemalt 18 aastat,

 • abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi,

 • spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 30 tundi, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine,

 • soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

NOOREMTREENER (EKR 4)

 • keskharidus, 

 • abitreeneri, tase 3 kutse omamine, 

 • abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi, 

 • spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine

 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel.

   

  või
   

 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine.

TREENER (EKR 5)

 • keskharidus, 

 • nooremtreeneri, tase 4 kutse omamine, 

 • abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treeneri, 

 • tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi,

 • tasemekoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 70 tundi, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine

 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel kokku;

  või :
   

 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;

  või :
   

 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

VANEMTREENER (EKR 6)

 • treeneri, tase 5 kutse omamine, 

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • kokku vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul tasemetel abitreener, tase 3, nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5;

  või :
   

 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;

  või :
   

 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

MEISTERTREENER (EKR 7)

 • vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, 

 • kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, 

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine, 

 • vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase

 • avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana;

  või :
   

 • vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, 

 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, 

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine, 

 • vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul

 • treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase,

 • avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana.

ELIITTREENER (EKR 8)

 • meistertreeneri, tase 7 kutse omamine, 

 • kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised,

 • vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest (vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule):

  a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel;
  b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;
  c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;
  d. on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja;
  e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;
  f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel

Kasulik teave ja materjalid: